Sådan skaber du et sundt arbejdsmiljø inspireret af efterskolelivet

Sådan skaber du et sundt arbejdsmiljø inspireret af efterskolelivet

Som ejer af en virksomhed er det utrolig vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø for dine ansatte. Det er ikke altid lige nemt at ramme, så det kan hjælpe at søge inspiration på andre gode miljøer. Et rigtig godt eksempel på sådant et miljø, er det vi ser, når vi ser på efterskolelivet.

Tryghed og kommunikation

Et efterskoleår udvikler et ungt menneske helt vildt, og de er meget bedre klædt på til voksenlivet end førhen. Det er blandt andet fordi de har lært at trives i et miljø, med mange forskellige type mennesker. Hvordan har de lært det? Det har de lært igennem den tryghed og klare kommunikation, der spiller en stor rolle i efterskolelivet. Du kan overføre den idé til din egen virksomhed ved at være menneskelig, og ved at indrømme dine egne fejl, så dine ansatte også tør komme til dig med deres fejl.

Plads til at lære

Derudover er efterskolelivet selvfølgelig fyldt med ny viden, og det er blandt andet fordi eleverne tør vise, hvad de ikke ved, så de kan lære det. Det samme er vigtigt på en arbejdsplads; det, der er givet for dig, er ikke nødvendigvis givet for andre, og alle kan lære noget af hinanden. Med plads til at lære og plads til mangfoldighed, kan virksomheden vokse sig til noget smukt. Du kan læse mere om efterskolelivets værdier på gram-efterskole.dk.

Respekt imellem over- og underordnede

Sidst, men ikke mindst, er der gensidig respekt imellem lærerne og eleverne. Eleverne ved godt, at det er lærerne, der er autoriteten, og det er dem, der i sidste ende har ansvar for hvordan efterskolelivet forløber. Samtidig stoler lærerne på eleverne og giver dem plads eller støtte baseret på deres behov. Det skaber tillid, og det skaber komfort, så alle kan stå frem med deres meninger, samtidig med at de ved, hvis mening der er afgørende. På samme måde kan du være chef; dine ansatte ved, at de kan komme til dig, men de ved også, at de skal lytte til dig.

Et behageligt sted at være

Alle kan lære noget af efterskolelivet; selv dem, der aldrig selv har været af sted. Det sunde miljø på en efterskole kan godt ændres, så det også bliver relevant for et firma. Du kan selv researche det mere; der er gode tanker, ideer og værdier at hente. De sociale rammer har stor betydning for dine ansattes trivsel, og dermed også for hele din virksomheds velvære. Skab et godt miljø, og oplev hvordan både de ansatte og selve virksomheden kan vokse.

Back to top