Valg af emballage til farligt gods

Valg af emballage til farligt gods

Er du virksomhedsejer eller ansvarlig for forsendelse af farligt gods som fx kemikalier, så er det vigtigt, at du anvender den rette type UN godkendte papkasse. Selvom man har valgt den rette UN godkendte emballage, så skal man stadig sætte sig ind i, hvordan man pakker sine forsendelser. Hvordan sikrer du dig, at du får den rette type UN papkasse til forsendelse af kemikalier, det vil du kunne læse mere om i denne artikel.

UN godkendte papkasser

Der er en del regler og lovgivninger, der skal overholdes, når man sender farligt gods som kemikalier med fragt. Det er et lovkrav, at papkassen skal være UN-godkendt. Inden du sender dine varer afsted, skal du sikre dig, at dine produkter er godkendt til transport. Ligeledes skal UN-papkassen også være godkendt. Dine varer og fragt skal overholde fire fragtkonventioner:

 • ADR omhandler vejtransport af farligt gods.
 • RID vedrører jernbanetransport af farligt gods.
 • ICAO er konventionen for international luftfragt.
 • IMDG omhandler søtransport.

Læs mere om valg af UN-godkendte farligt gods papkasser her.

Hvordan læses en emballage godkendelse

Der findes forskellige typer af UN-godkendte papkasser, og skal du bruge en papkasse til fragt af kemikalier, så skal du kigge efter typen 4GV. En 4GV papkasse er godkendt til forsendelse af samtlige genstande eller indre emballager. Herudover er en 4GB papkasse godkendt til forsendelse af flydende eller faste stoffer i pakning I, II, III.

Et eksempel på hvordan en 4GV papkasse kunne se ud: UN 4GV/X15/S/19 DK xxx.xxx

 • UN: UN symbol
 • 4GV: Emballage identifikationskoder (4GV)
 • X: Pakkegruppeniveau (X = meget farligt, Y = farligt, Z = mindre farligt)
 • 15: Bruttomasse i kilogram (15 = 15 kg)
 • S: Skal indeholde fast masse eller væske
 • 19 DK xxx.xxx: Årstal, land og nr. for UN godkendelse

Pakning af farligt gods i UN emballage

Det er vigtigt, når du vælger en 4GV emballage, at den passer til den forventede mængde, der skal sendes i papkassen.  Her skal du finde ud af i, hvilken gruppe dine produkter tilhører. Der skal du kigge på fareklasserne (X,Y eller Z), da det har betydning for hvilke mængder (bruttovægt), du må komme i 4GV papkassen.

 • En X-mærkning må anvendes til emballagegrupperne I, II og III.
 • En Y-mærkning må anvendes til emballagegrupperne II og III
 • En Z-mærkning må bruges til emballagegruppe III

Miljøvenlig UN kasser

UN-godkendte papkasser, som er udført i 2 lags bølgepap, kan fås udført i bæredygtige materialer, hvor materialerne er produceret af genbrugsfibre. Papkasserne er ligeledes fremstillet i FSC-certificeret papir, der betyder, at pappet er miljøgodkendt og stammer fra bæredygtig skovbrug. Så ønsker du at gøre noget for miljøet, så er det en god ting at anvende bæredygtige emballager til dine forsendelser.

Back to top